ТЕРАПИСКИ ОБИД СО ПРОПОЛИСЕН СПРЕЈ ПРОАНГИ

  • Lingva villosa nigra е заболување со хроничен тек, со повремени ремисии и егзацербации. Се карактеризира со хипертрофија, хиперкератоза и верзиколор (најчесто темно кафено) пребојување на филиформните папили на јазикот. Етиолошки фактори се хронична иритација од ендогено (бактериска, Candida инфекција) или егзогено потекло (хемиски или физички иританси). Презентираме случај на 22-годишна студентка, која не пие и не пуши. Болеста ја приметила од пред една година. Во момент на преглед – со карактеристичната, опишана клиничка слика.
  • Пациентот го третиравме со Спреј Проанги два пати на ден со три напрскувања, половина час пред јадење. Терапијата во тек на десет дена доведе до целосна регресија на промените. Во следните 6 месеци  не е евидентиран рецидив.
  • Заклучок:  Фармакодинамските карактеристики на прополисот, како активна супстанца во спрејот  Проанги, ги опфаќаат претпоставените нозолошки нокси како причинители на болеста. Затоа и теоретски и практично добиениот резултат е очекуван.

Пред

Потоа