Опекотини

Приказ на случај :

  • Пациентка на 21-годишна возраст, повредена во пожар со бројни изгореници од I,II,III и IV степен, лекувана на Клиника за пластична хирурија во тек на три месеци, испишана на сопствено барање во ифаустна состојба.
  • На прв преглед пациентка во многу тешка општа состојба,со бројни денудирани површини по целото тело, ексремитетите и лицето, од кои се цеди лимфа, гнојно сукрвичав екскрет, потхранета, субјективно со јаки пролонгирани болки.
  • Пацинтката одбива повторна хоспитализација. Направен конзилијарен преглед во домашни услови од анестезиолог, дерматолог и пластичен хирург и покрај нивната препорака пациентката остана на своето мислење да не прифати болничко лекување
  • Од направените лабораториски анализи: СЕ 80/, леукоцитоза, албуминемија.
  • Од микробиолошки анализи од повеќе места на телото; МРСА, Candida Albicans, Candida Lunata , Candida Glabrata, Enterococcus.
  • Теретман: Пацентката секој ден беше целосно потопувана во када со светло розов раствор на КМнО4, потоа на сите површини се поставуваа стерилни гази претходно импрегнирани со 20% прополисен крем . Преврските се правеа секојдневно. Раните целосно се затворија за 20 дена со бројни хипертрофични цикатрикси .
  • Подоцнежните анализи не покажаа патолошка флора,
  • Анализите на крвта се нормализираа.

Пациентката лекувањето го продолжи во специјалните болници за реконструктивна хирургија во Сивас – Турција и Викторија Квин Хоспитал Мелбурн – Австралија.

Резултати по 30 дневен третман
Апитоксинотерапија
Резултати
Со примена на апитоксинотерапијата ги избегнавме најтешките последици после опекотини: хипертрофични цикатрикси, келоиди иконтрактури